Så ska 3D öka trafiksäkerheten i city

Örebro kommun provar nu en ny metod att öka trafiksäkerheten i staden. Med hjälp av 3D-teknik ska bilister förmås få ner farten vid ett av övergångsställena i centrala Örebro. Metoden finns idag bara på ett fåtal andra platser i landet. Tekniken bygger på att “lura ögat” att det är en upphöjning i gatan och på det sätt förmå bilisten att bromsa in innan övergångsstället.

Den målade 3D-tekniken är även en del i OpenArt som invigs på lördag.

foto: Jan Larsson