Allt fler jobbar inom besöksnäringen – “nya grepp för att locka till oss turister”

Besöksnäringen i Örebro län visar en uppåtgående trend. Under 2018 skapades sysselsättning för omkring 2 900 personer, en ökning med 14 procent sedan 2010. I dag arbetar 16 400 personer i besöksnäringen i Östra Mellansverige. Det visar en rapport framtagen på uppdrag av Regionalt forum för turismanalys.

– Utvecklingen är såklart glädjande och ett bra kvitto på att vi gör någonting bra och att vi är på rätt väg. Undersökningen visar att vi haft en uppåtgående trend under perioden 2010-2018, något vi ska ta fasta på och utveckla vidare, säger Irén Lejegren, Regionråd vid Region Örebro län.

Besöksnäringens utveckling mäts och beskrivs ofta i antal gästnätter och andelen utländska besökare, vilket såklart är ett förenklat sätt att se och mäta besöksnäringens utveckling. Men det ger ändå en bra fingervisning åt vilket håll Region Örebro län är på väg.

– Inom regionen arbetar vi genom olika konstellationer där alla bidrar till att skapa möjligheter för besöksnäringen. Vi arbetar för att öka lönsamheten, omsättningen och sysselsättningen i näringen. Vi står inför en spännande framtid med både inarbetade metoder och nya grepp för att locka till oss turister och sprida information om besöksnäringen i länet, säger Katarina Rönnbacka Nybäck,

,