Inspirationsdag på universitetet för entreprenörskap

Zinkgruvan re:think Promotion Event hålls för allra första gången tisdag 4 juni, på Örebro universitet. Eventet andas inspiration och nytänkande inom socialt och hållbart entreprenörskap. Från scenen får vi föreläsningar, debatter, samtal och sist men inte mist en spännande pitchtävling. Utanför scenen finns unga drivna entreprenörer som ställer ut med sina idéer och företag.

Det hållbara entreprenörsprogrammet Zinkgruvan re:think drivs av Zinkgruvan Mining i samarbete med Drivhuset och Alfred Nobel Science Park. Övergripande syfte med programmet är att bidra till en stärkt och breddad ekonomisk utveckling i regionen, präglad av socialt och miljömässigt hållbara innovationer. I fyra steg ska programmet fokusera på att öppna upp nya vägar till entreprenörskap och intraprenörskap. Det görs genom att stärka unga entreprenörer, bidra till positiva attityder till entreprenörskap och företagande, underlätta integration av nyanlända samt genom att öka kunskapen om de globala och lokala hållbarhetsutmaningarna.

-Zinkgruvan Mining har initierat programmet för att hjälpa fram en ny generation entreprenörer med hållbarhet i fokus. För oss är hållbarhet centralt och en självklarhet att alla företag och industrier måste ställa om. Inom gruvindustrin pågår det exempelvis en stor omställning mot mindre fossila bränslen och ökad batteridrift. Det som är viktigt med programmet är förstås också att det kan leverera nya företag och arbetstillfällen till regionen, berättar Monika Andersson vid Zinkgruvan Mining.

Promotion Event är programmets tredje fas där särskilt fokus ligger på områden som vår region är stark inom, d v s livsmedel, digitalisering, IT, logistik och tillverkning. Vi utlovar en spännande dag med intressanta talare, paneldebatter, mässa där nya innovativa affärsidéer presenteras, pitchningar och hållbar mat.

-Att på en och samma dag kunna samla personer från så många olika branscher och att alla har hållbarhet i fokus känns jättekul. Dagen kommer vara fylld med inspiration på olika sätt och åhörarna kommer få med sig många nya idéer och tankar kring hur vi alla kan bidra till en hållbarare framtid. Att vi genom programmet Zinkgruvan re:think kan lyfta unga människor och ge dem verktyg för att på olika sätt kunna driva sina hållbarhetsidéer vidare känns väldigt stimulerande och underbart inför framtiden. Att hela programmet är kostnadsfritt ser jag som en enorm möjlighet och bonus, berättar Suzanne Karlsson, projektledare vid Alfred Nobel Science park.