Bisyssla på McDonalds i Västhaga – 50 000 bin bor på taket

På taket till McDonalds restaurang i Västhaga står nu en bikupa där cirka 50 000 bin av sorten Buckfast kommer att husera. Det är den sjätte bikupan som tar plats på en av McDonalds restauranger i Sverige.

-McDonald’s Västhaga ser fram mot att välkomna bina till taket. Vi såg ett tillfälle att göra skillnad i form av att skapa ett naturnära hem för bina i staden. Projektet kommer att drivas tillsammans medbiodlaren Stefan Theologou på Pollineramera AB med förhoppningen att göra skillnad för bina, naturen och växligheten i närområdet, säger Magnus Pojen, franchisetagare McDonald’s Örebro. Det finns en ambition om att biodlingen i Västhaga ska bli ett återkommande projekt under de kommande åren och är ett lokalt initiativ för McDonald’s i Örebro.

Bin och andra insekter är viktiga för att de pollinerar växter. Utan bin skulle skörden av bär, frukt och grönsaker sjunka drastiskt och kvalitén bli betydligt sämre. Det är också viktigt med den här typen av biodlingar för att behålla bibeståndet, som idag är hotat eftersom många dör av bekämpningsmedel och sjukdomar. McDonald’s insats som bivärd blir därför ett viktigt bidrag till den biologiska mångfalden, säger Stefan Theologou på Pollineramera.

Bikupan och de bin som bor på restaurangtaket i Västhaga kommer också att generera honung. Uppskattningsvis producerar bisamhället 30 – 60 kilo honung under en säsong i Örebroregionen. 

,