Halv miljon till ungas kultur – “föreställningar, workshops och pedagogiska aktiviteter “

Region Örebro län satsar 500 000 kronor på “Kulturkraft – för varenda unge”, för att öka tillgången till professionell kultur inom förskola, skola och gymnasium. Det beslutade kultur- och fritidsnämnden vid veckans sammanträde.

Kulturkraft – för varenda unge, som tidigare kallades Kulturgaranti Örebro län, är en ny form av samverkan mellan Region Örebro län, länets kommuner, enskilda huvudmän, kulturinstitutioner och fria professionella aktörer.

– Barn och unga har ett självklart fokus inom den offentligt finansierade kulturen i hela länet, och genom att tidigt låta dem uppleva olika professionella kulturella uttryck ger vi möjlighet till kulturintresse, skapande och kreativitet. Där är skolan en viktig arena, säger Torbjörn Ahlin (C), regionråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– Undersökningar visar att den professionella kulturen är ojämnt fördelad mellan både årskurser och kommuner. Med den nya modellen ökar möjligheterna till en mer jämlik tillgång till kultur för alla barn och unga i Örebro län, säger Eva-Lena Jansson (S), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– Kultur uppstår i mötet mellan människor och bidrar till att vidga den egna verkligheten och fantasin. Genom bland annat föreställningar, workshops och pedagogiska aktiviteter kan kommunerna välja vilka aktiviteter som passar just deras elever bäst, säger Malin Silén (KD), ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

,