Katarina Strömgren Sandh är ny områdeschef för kultur och ideell sektor i regionen

Katarina Strömgren Sandh heter den nya områdeschefen för kultur och ideell sektor i Region Örebro län. Hon kommer senast från en tjänst som kultur- och fritidschef i Skövde kommun.

– Jag ser fram emot arbetet med att lyfta den professionella och ideella kulturen och göra den tillgänglig för alla i länet, tillsammans med mina medarbetare och våra samverkanspartners, säger Katarina Strömgren Sandh.

Katarina Strömgren Sandh har en bred bakgrund inom kultur- och civilsamhällesfrågor på kommunal, regional och statlig nivå. I grunden är hon danspedagog, men hon har sedan början av 2000-talet innehaft roller såsom chefcontroller, chef med ansvar för kulturutveckling och medborgarservice samt kultursekreterare med chefsansvar på Örebro kommun.

– Min erfarenhet från politiskt styrda organisationer ger mig stor förståelse för politiska beslut. Jag vill engagera medarbetarna för att vi tillsammans ska driva igenom besluten i verksamheten, säger Katarina Strömgren Sandh.

– Jag är väldigt nöjd med rekryteringen av Katarina. Hon kommer att bli en stark kraft inom verksamhetsområdet kultur och ideell sektor, säger Petter Arneback, förvaltningschef på Regional utveckling.

Katarina Strömgren Sandh tillträder den 1 september.

källa: Region Örebro län

,