Näbbtorget blir sommargata med fokus på möten

Under perioden 8 juni–1 september testar Örebro kommun att använda Näbbtorget på ett nytt sätt. Näbbtorget som sommargata fokuserar på människan och möten.

– Vi gör plats för människan och testar att använda Näbbtorget på ett annat sätt, så kallad omprioritering av gaturum. Näbbtorget som sommargata ska vara en levande mötesplats, där örebroare vill stanna till och vistas. Vi skapar en tryggare och lugnare trafiksituation som ger förutsättningar för möten och sampel mellan människor, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad.

På platsen finns bland annat Örebros första 3D-övergångställe och Hug a Tub.

– Vi har målat en 3D-illusion som ska göra att bilisterna saktar ner och blir mer uppmärksamma. För bilisterna ser det ut som om strecken svävar över marken. I en parkeringsficka har vi placerat Hug a Tub, som är sittplatser i form av ett träd med bänkar placerade runt om. Hug a Tub fungerar även som ett farthinder och ger tillfälligt mer utrymme till människan än bilarna. Vi är särskilt intresserade av att veta vad örebroarna tycker om just 3D-övergångsstället och Hug a Tub, för att kunna avgöra om dessa satsningar ska göras på fler platser i Örebro, säger Oscar Lewin, projektledare på Stadsbyggnad.

källa/ foto: Örebro kommun/ Fredrik Kellén