Nu upphandlas bygget av nytt vattentorn – klart 2021

Örebro kommun har lagt ut upphandlingsförfrågan för byggnation av den nya vattenreservoaren Lyra, som ska efterträda vattentornet Svampen. Lyra planeras att stå klar sommaren 2021.

– Efter den avbrutna upphandlingen i vintras har vi jobbat intensivt med att ta fram ett nytt förfrågningsunderlag som företag kan lägga anbud på, berättar Mimmi Hodzic, förvaltningschef på Tekniska förvaltningen.

Svampen, som har tjänat örebroarna i över 50 år, behöver en efterträdare, och om några år ska den nya vattenreservoaren stå på plats i den södra delen av staden. Det är ett ovanligt bygge och Lyra, som vattenreservoaren kommer att heta, ska förse örebroarna med vatten i många år. Det gör att både hög kvalitet och rimlig kostnad är viktigt.

– Under förra året genomfördes en upphandling, men under anbudsperioden förstod vi att upphandlingsdokumenten inte var tillräckligt tydliga, och därför avbröts den upphandlingen, säger Mimmi Hodzic. Efter att ha arbetat genom det gamla förfrågningsunderlaget och tagit stöd av flera experter har vi nu ett robust förfrågningsunderlag som bäddar för ett bra arbete framåt.

– Det händer då och då att kommuner och myndigheter avbryter upphandlingar, och i det här fallet tog vi ansvar för att allt skulle bli korrekt och tydligt, säger Helena Sköld Lövgren, upphandlingschef på Örebro kommun. Det är viktigt att hela upphandlingen är en rättvis process för alla anbudsgivare, och det är lika viktigt att örebroarna får en ny vattenreservoar som är av högsta kvalitet till ett rimligt pris.

– Svampen har tjänat Örebro väl, och är fortfarande en stabil vattenreservoar, säger Mimmi Hodzic. Men kommunen växer och Lyra kommer att vara byggd enligt den senaste tekniken, och rymma dubbelt så mycket vatten som Svampen. Det blir ett viktigt steg för att säkra Örebros vattenförsörjning på lång sikt.

När Lyra är klar kommer Svampen inte längre att användas som vattentorn men självklart finnas kvar, både som arkitektoniskt landmärke och besöksmål och utsiktspunkt.

källa: Örebro kommun

,