Jenny Johrin är ny verksamhetschef för Vatten och avlopp

Jenny Johrin blir Örebro kommuns nya verksamhetschef för Vatten och avlopp. Hon kommer närmast från Karlskoga Energi & Miljö. Där har hon under många år haft flera chefspositioner, bland annat som verksamhetschef för VA-bolaget inom koncernen.

Det senaste året har Jenny Johrin varit anläggningsägare och i den rollen bland annat ansvarat för investeringsplanering och försäkringar. Hon har även ansvarat för att bygga upp säkerhetsarbetet i hela koncernen och arbetat med hållbarhetsfrågor. I botten är hon högskoleingenjör från Luleå tekniska universitet och har i början av sin karriär arbetat två år som VA-ingenjör.

– Jag är glad och stolt över den här rekryteringen, säger Mimmi Hodzic, förvaltningschef för Tekniska förvaltningen. Jenny har med sin långa erfarenhet som chef och sin gedigna kompetens inom VA, goda förutsättningar att leda och utveckla verksamheten.

– Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med medarbetarna fortsätta utveckla VA-verksamheten hållbart över tid, säger Jenny Johrin. Örebro är en växande stad och med det följer en stor utmaning att långsiktigt säkra örebroarnas dricksvattenförsörjning.

Jenny Johrin tillträder sin tjänst den 9 september.

källa: Örebro kommun