Unga på OpenArt inspireras till eget skapande

I OpenArt Kids får barn och unga uppleva konsten med flera sinnen, höra mer om konstnärerna och konstverken, samtala om konsten och inspireras till eget skapande.

Under perioden 8 juni–1 september arrangeras OpenArt Kids med många olika aktiviteter för barn och unga.

– Vi vill uppmuntra och utveckla barn och ungas kreativitet och delaktighet. Familjer, förskolor, skolor och fritids kan boka konstvandringar, där konstpedagoger visar ett urval av verk i årets utställning. Familjevisningarna avslutas med eget skapande på Järntorget, där både stora och små får vara kreativa och experimentera med material och uttryck. Det finns idéuppslag och värdar på plats som ger handledning. De konstverk som blir till i skaparverkstaden ställs ut i Kidskuben under sommaren, säger Kata Wennberg konstpedagog och projektledare för OpenArt Kids.

För de yngre barnen finns en ryggsäck att låna med ett spännande innehåll för att tillsammans med en vuxen upptäcka konsten på egen hand. Med hjälp av OpenArt-appen kan örebroarna hitta Lilla konstslingan, där ett urval av verk i stadskärnan presenteras.

– Nytt för i år är konceptet kring stadsodling och bygglek som sker på Manillagatan genom Oskarsparken. Byggleken är en form av öppen skaparverkstad utomhus där leken och lusten att skapa flätas samman i en kreativ verkstad. Byggleken och stadsodlingen har öppet tre dagar i veckan under perioden 17 juni–16 augusti. Skolor och förskoleklasser har möjlighet att boka privata besök under perioden 20 maj–16 augusti, säger Kata Wennberg.

OpenArt Kids är ett samarbete mellan Örebro konsthall, Region Örebro län och OpenArt.