Örebro topp 3 bland landets småföretagare

Länets småföretagare har en positiv bild av konjunkturen och med årets resultat placerar sig Örebro län på tredje plats bland samtliga län i Sverige. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna. 

Konjunkturindikatorn i Örebro län är, trots en liten nedgång sedan i fjol, stark och med ett nettotal på 84 klart över riksgenomsnittets 61. Sysselsättningstillväxten har ökat något i Örebro län sedan i fjol och totalt har vart fjärde företag (23 procent) ökat antalet anställda det senaste året medan endast sex procent har minskat sin personalstyrka. Knappt fyra av tio (37 procent) har tackat nej till order, vilket är strax under rikssnittets 41 procent. Huvudorsaken är att de redan har mer att göra än de hinner med, vilket 46 procent svarade, i fjol var det 34 procent. Samtidigt har antal som uppgav arbetskraftsbrist minskat kraftigt, från 31 procent i fjol till 19 procent i årets mätning.  

– Likt de senaste åren har Örebro län en starkare konjunkturutveckling jämfört med snittet i riket. 37 procent av länets företag uppger att de tackat nej till beställningar vilket är marginellt högre än ifjol. Detta trots att den goda utvecklingen och tillväxttakten i företagens orderingång har minskat. Många företag verkar ha nått sitt kapacitetstak och kompetensbristen är en starkt bidragande orsak till detta, säger Hanna Jonasson, regionchef Företagarna Örebro län & Värmland.

Företagen ser goda möjligheter att expandera sin verksamhet 

Nästan sju av tio företagare (66 procent) i Örebro län upplever att de har goda möjligheter att växa på sikt. Det största hindret för tillväxt är bristen på lämplig arbetskraft, andelen har dock minskat från i fjol, då uppgav 32 procent detta som det största hindret, i år är andelen 28 procent. Näst främsta hindret är höga arbetskraftskostnader som gått från nio procent i fjol till 13 procent i år. Även tuff konkurrens och svårigheter med finansiering upplevs som tillväxthinder för företagare i Örebro län.   

– Många av företagen i Örebro län ser möjlighet till att fortsätta växa och utvecklas, en hämmande faktor är dock fortfarande svårigheten att hitta rätt arbetskraft, säger Peter Sundkvist, bankchef Swedbank Örebro län.

Roger Hjälm, VD på Katrinelunds Gästgiveri & Sjökrog kommenterar

-Vi hade räknat med en tillväxt i år men den har mattats av något mot våra förväntningar. Just nu påverkas Katrinelunds Gästgiveri & Sjökrog såväl som många andra i branschen av ovissheten kring en eventuellt kommande lågkonjunktur. Det märks att folk är försiktigare med att boka, säger Roger Hjälm, VD.


[