Bostadshus i Örebro som producerar, lagrar och delar energi – seminarium i Almedalen

Örebro kommun, Örebrobostäder och E.ON samarbetar med ambition att skapa ett unikt bostadsområde: Tamarinden, Sörbyängen. Tamarinden kan bli Sveriges första flerbostadshusområde som producerar, lagrar och delar energi mellan fastigheterna.  Under Almedalsveckan kommer det nya bostadsområdet diskuteras under seminariet “Hus som delar energi- är det möjligt?”.

Inför planerad markanvisning vid årsskiftet har Örebro kommun, Örebrobostäder och E.ON upprättat ett samarbete med ambition att skapa ett unikt flerbostadshusområde. Området kallas Tamarinden och ligger i Sörbyängen precis intill Ica Maxi vid universitetsområdet i Örebro. De tre parterna samarbetar nu för att hitta nya lösningar för att skapa smarta städer och minska beroendet av fossila bränslen. 

– Örebro kommun har på många sätt gått före i klimatarbetet. Tillsammans med ÖBO och E.ON arbetar vi för att ta nästa stora innovationskliv och skapar förutsättningar för helt nya sätt att arbeta med energiförsörjning inom utvecklingen av smarta städer, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad, Örebro kommun. 

– Den smarta staden hjälper oss skapa hållbara samhällen nu och för kommande generationer. Att driva på innovation och utveckling i samarbete med både marknadens aktörer och akademi är självklart för Örebro kommun, säger Ulrika K Jansson, programdirektör för samhällsbyggnad och stadsbyggnadschef, Örebro kommun.

Byggstart 2021

Detaljplanen är redan framtagen och målsättningen är att kunna erbjuda marknaden ett område där bostäderna erbjuds tillverka, lagra och dela el. Byggstart i området planeras till år 2021. Hela området beräknas vara färdigt år 2025. 

– Det är många parametrar som behöver gå i lås innan Tamarinden står på plats. Men vi behöver ta höjd för framtiden och skapa förutsättningarna. Vi kan inte alltid utgå från befintliga system och se vart vi kommer ifrån, utan vi måste se till vart vi ska, berättar Emma Gren, projektledare Örebro kommun.

Medverkande under seminariet:

  • Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad, Örebro kommun
  • Patrik Kindström, verksamhetschef Stadsbyggnad, Örebro kommun
  • Karin Öhrström, försäljningschef, EON
  • Jonas Tannerstad, chef el & automation, Örebrobostäder AB
  • Niclas Damsgaard, marknadsstrateg, Svenska kraftnät
,