Kommunen öppnar biogasnätet för fler leverantörer

Den 13 juni godkände Tekniska nämnden en ny avtalsstruktur som öppnar Örebro kommuns biogasnät för fler leverantörer. Avtalsmodellen börjar gälla från och med 1 oktober i år.

Örebro kommun äger 34 km gasnät och när den nya avtalsstrukturen börjar gälla ger det fler aktörer möjlighet att använda nätet för att leverera biogas. Avtalsmodellen liknar den som elmarknaden har.

– Det här är ett av många steg i kommunens satsning på närproducerad, förnybar energi. Beslutet ger tydliga spelregler som i sin tur ger goda förutsättningar för gasnätet att växa, vilket ger positiva effekter för miljön och kommunens klimatarbete, säger Magnus Östlund, biogassamordnare på Örebro kommun.

Biogas kan användas till olika saker men allra störst klimatnytta gör den som fordonsgas genom att ersätta bensin och diesel, vilket ger minskade luftföroreningar i städerna. Till exempel drivs stadsbussarna i Örebro med biogas.

Utveckla biogasnätet
Förutom att få in fler leverantörer på marknaden vill Örebro kommun utveckla biogasnätet och få fler kunder att ansluta sig. Gasnätet har i dagsläget två producerande aktörer: Örebro kommun och Gasum AB. Anslutna kunder består utöver bussdepå av lokala tankstationer samt Regionsjukhuset USÖ.

– I och med det nya avtalet bedöms marknaden och nyttjandet av gasnätet kunna utvecklas med fler aktörer, producenter och kunder, som därmed finansierar gasnätet. Risken är annars att kommunen själva står med hela kostnaden för gasnätet, och på sikt inte får någon avsättning för den biogas som produceras inom kommunens verksamhet, säger Magnus Östlund.

Kommunens produktion av biogas sker på Skebäcks reningsverk samt på Atleverket och dess deponier.

källa: Örebro kommun

,