Bevakningskameror sätts upp på Järntorget

För att öka tryggheten i Örebro city kommer bevakningskameror sättas upp kring Järntorget och Henry Allards park. Örebro kommun samverkar med polisen som sätter upp kamerorna.

– Örebro kommun ser positivt på dialogen och samverkan med polisen och det gemensamma trygghetsskapande arbetet runt Järntorget. Nu kommer kameror på plats vilket kommer öka tryggheten, men fler insatser behöver göras och jag ser fram emot det fortsatta samtalet med bland annat polisen kring detta, säger John Johansson (S) kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens utskott för förebyggande arbete.

Medborgarlöfte för ökad trygghet

Örebro kommun, Polisen, Örebrobostäder och City Örebro samverkar kring brottsförebyggande åtgärder och har tecknat ett medborgarlöfte med målet att öka tryggheten i Örebro city. Syftet med medborgarlöftet är att uppmärksamma trygghetsproblem som påverkar medborgarna och verksamheter i Örebro city samt effektivt samordna det operativa arbetet för att öka tryggheten, både på kort och lång sikt.

– Örebro kommun samverkar med polisen i många brottsförebyggande frågor och kamerabevakning är en av dessa. Vi stöttar polisens initiativ till att sätta upp kameror kring Järntorget och Henry Allards park. Dessa platser har en problembild och vi måste ta till åtgärder för att öka tryggheten, säger Patrik Wallin, strategisk brottsförebyggare på Örebro kommun.

– Vi på polisen ser att kamerabevakning är ett effektivt hjälpmedel i vårt brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete. Kamerabevakning ska inte ersätta andra trygghetsskapande åtgärder utan ska vara ett komplement till dessa. När polisen ska kamerabevaka är vi i stort behov av ett gott samarbete med kommunen och andra verksamheter, säger Tomas Ammer, kommunpolis.

källa: Örebro kommun