Universitetet och regionen: Gemensam satsning på AI

Örebroregionen förbereder sig nu, i likhet med många andra, inför framtidens industriella och samhälleliga utmaningar. Detta sker bland annat genom den gemensamma satsning på artificiell intelligens, AI, som Region Örebro län och Örebro universitet nu gör.

Region Örebro län och Örebro universitet ska med gemensamma krafter bygga upp en miljö för att underlätta kunskapsöverföring och tillämpning av forskning och kunskap inom bland annat artificiell intelligens, AI.

– Det kommer att bidra till att utveckla nya idéer, företag, samarbeten och strukturer för att vidareutveckla Örebroregionens konkurrenskraft, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd.

– Det är ett kliv mot att göra Örebro till ett stort AI-nav i Sverige, säger Amy Loutfi, Örebro universitets vice rektor för AI-frågor.

Region Örebro län finansierar satsningen, som kommer att bedrivas i projektform, med 1,5 miljoner kronor under 2019 och Örebro universitet står för 1 miljon kronor. Pengarna ska bland annat användas för att skapa ett kompetenscentrum med målet att tillgängliggöra forskningsmaterial, och på sikt skapa ett gränssnitt mellan forskning, företag och offentlig sektor.

foto: Örebro universitet/ källa: Region Örebro län/ Örebro universitet

,