Elväg byggs på E20 mellan Örebro och Hallsberg

Trafikverket har nu beslutat att sträckan Örebro-Hallsberg på E20 blir en av två sträckor där planeringen för en elväg ska starta.

I arbetet med den tänkta elvägen är Region Örebro län den aktör som samlar de företag som köper transporter, godstransportörer, kraftbolag och andra intressenter i länet. Region Örebro län har även engagerat fordonstillverkare, forskare och teknikleverantörer i arbetet med den ansökan som Trafikverket nu beviljat.

– Utsläppen för inrikestransporter ska senast år 2030 ha minskat med 70 procent jämfört med 2010, och eldrivna fordon behövs för att nå det målet. Därför är det mycket glädjande att vi nu kan starta planeringen för en elväg mellan Örebro och Hallsberg, säger Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd.

Nästa steg i processen är att ta fram en så kallad vägplan där elvägens sträckning och utformning regleras. Vägplanen tar också upp frågor om hur miljön kommer att påverkas.

– Parallellt med vägplanen genomförs fördjupade studier kring de förutsättningar som råder, till exempel när det gäller finansiering, krafttillförsel, teknik med mera, säger Karin Wallin, infrastrukturstrateg inom Region Örebro län.

När vägplanen är klar för sträckan mellan Örebro och Hallsberg kommer den att jämföras med vägplanen för sträckan mellan Nynäshamn och Västerhaninge i Stockholms län, som är den andra sträckan som Trafikverket vill gå vidare med. Slutligen ska Trafikverket besluta om vilken av sträckorna som är bäst lämpad för att bli en första elvägspilot. Pilotsträckan ska vara startklar i slutet av år 2021.

,