Sommarjobbar med att utveckla staden – hitta på aktiviteter i Henry Allards park efter 17.00

Förra veckan startade årets Summer College vid Örebro universitet. Under tre veckor arbetar ett tjugotal ungdomar med förslag på hur delar av Örebro kan utvecklas. Ungdomarna som har antagits till årets Summer College har slutat nionde klass eller första året på gymnasiet. Arbetsområdena som deltagarna arbetar med är:

  • Att utveckla Tybblekullarna och Tarzanparken
  • Att utveckla Svalsjöparken vid Tybblelundshallen
  • Att göra Våghustorget attraktivt och tryggt
  • Att utveckla vad ungdomar kan göra efter 17:00 i Henry Allards park
  • En kampanj för att få fler att gå, cykla, åka buss eller samåka bil till fritidsaktiviteter

Summer College är en del av Örebro kommuns ferieparkatik. Studiebesök på Open Art, Tekniska muséet och Norra Djurgården, som är en ny stadsdel med hållbarhetsperspektiv i Stockholm idéutvecklingsprogrammet, ska ge deltagarna inspiration. Genom föreläsningar i samhällsplanering och demokrati får ungdomarna prova på hur universitetsstudier kan vara.

Sista dagen på feriepraktiken kommer deltagarna redovisa sina arbeten för tjänstemän från samhällsbyggnadskontoret på Örebro kommun och lokalpolitiker har bjudits in.

Arkivbilden är från jubileumsveckan Örebro 750 år.