Här blir det sänkt hastighet – “Det främsta målet är att rädda liv”

Trafikverket föreslår sänkta hastigheter på ett antal vägsträckor i Örebro län. Det främsta målet är att rädda liv.
– Rätt hastighet på vägen räddar liv. Samtidigt påverkas restiden bara marginellt av en hastighetssänkning. Det är ett lågt pris att betala för ökad trafiksäkerhet, säger Einar Schuch, regional direktör på Trafikverket.

I Örebro föreslår Trafikverket att hastigheten sänks från 90 km/tim till 80 km/tim på totalt 34 kilometer väg. Sänkningen genomförs på vägar utan mitträcke och i första hand där det går mer än 2 000 fordon per dygn.

– Vi bygger löpande om vägar så att de blir säkrare. Det bästa är att helt förhindra möteskollisioner genom separering med mitträcke. Då går det normalt att höja hastighetsgränsen. Men vi kan inte bygga om allt samtidigt. Då är hastighetssänkning en snabb och effektiv åtgärd, säger Einar Schuch.

Under 2018 dödades 324 personer i vägtrafiken, vilket är 72 fler än under 2017. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. En kollision i 80 km/tim istället för 90 km/tim gör att risken att omkomma minskar med 40 procent. De sänkta hastigheterna förväntas leda till att sju liv per år kan räddas i Sverige.Det här är vägarna som

Trafikverket föreslår sänkta hastigheter för i Örebro län under 2019:Riksväg 63, Värmlands länsgräns – Hjulsjö (4 km)Riksväg 68, Lindesberg – Västmanlands länsgräns (25 km)Länsväg 207, riksväg 51 – Örebro (5 km)

FaktaDen som kör i 80 km/tim istället för 90 förlorar 50 sekunder per mil.