Agro öppnar i Örebro: “Vårt uppdrag är att samverka med länets livsmedelsproducenter”

Agro Örebro startar nu upp sin verksamhet i länet. Det är grön samverkansplattform som ska samla det gröna näringslivet. Symboliskt nog tänds plattformens hemsida idag. Johan Hedström som är projektansvarig för Agro Örebro är både glad och stolt. Ett stort mål har nåtts.

– Vårt uppdrag är att samverka med länets livsmedelsproducenter och hitta förutsättningar för att stärka konkurrenskraften och öka lönsamheten men också attraktionskraften, både för de som vill handla lokalproducerat men också hitta till våra yrken. Ett tredje fokus är bättre förutsättningar för stärkt kompetenskraft i företagen.

Agro-familjen har döttrar i de flesta regionerna. Syftet är att samordna och kraftsamla alla aktörer som finns i och kring det gröna näringslivet. Här finns bonden i form av odlare och uppfödare men också livsmedelsproducenter och slakterier över till trädgårdshallar, banker, försäkringsbolag och distributörer.

– När vi räknade hittade vi 35 projekt som pågick under förra året. Det var inte många som kände till dem. Ska branschen växa sig stark och få ut nyttan måste vi bli bättre på samordning, ta vara på alla kompetenta personer och den kraft som bevisligen finns, säger Johan.

I tider när lantbruket andas framtidstro och den inhemska produktionen nästan ska fördubblas behövs en plattform där kunskap, kontakter och information finns samlad. Här kommer webbplatsen ha en central funktion menar redaktören Malin Myhrberg.

– Den blir ett skyltfönster. Vi visar vad som händer och är på gång. Svenskt lantbruk är bra. Här finns många framgångsrika företagare. Vi kan inspirera och stimulera alla i och utanför näringen. På hemsidan kan vi också lyfta länets matkultur och värdet av lokalproducerat, säger hon.