M och L i regionen motionerar om försök med gårdsförsäljning av alkohol

-Vi vill bidra till att öka intresset för lokalproducerad mat och dryck. Därför föreslår jag, tillsammans med Willhelm Sundman (L) i en motion till Regionfullmäktige att Region Örebro län ansöker om att under en försöksperiod tillåta lokala producenter att erbjuda gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, säger Sebastian Cehlin, moderat oppositionsråd i Regionen. 

– I vårt län har vi förmånen att ha flera lokala producenter av öl och vin. De här producenterna lockar besökare och turister, men tyvärr är det i dagsläget inte möjligt för besökare att köpa med sig produkter hem. I stället hänvisas man till Systembolagets butiker. Det är en märklig och ineffektiv reglering som inte bara är företagsfientlig utan också turismfientlig.

–          En statlig utredning som har gjorts visar att gårdsförsäljning inte skulle ha några negativa konsekvenser för folkhälsan, utan i stället skulle vara en möjlighet att stärka näringslivet och turismen. Region Skåne har beslutat sig för att söka ett särskilt tillstånd hos regeringen för att under en försöksperiod prova gårdsförsäljning. Region Örebro län borde kunna göra detsamma.

-Vi behöver lätta på några av de många regleringar som begränsar näringslivsklimatet. Om företag växer skapas arbetstillfällen. Samtidigt är ökad turism är bra för länets tillväxt. Vi hoppas att fler partier i regionfullmäktige är beredda att stå upp för tillväxten och näringslivet i länet, avslutar Sebastian.