Örebro universitet på plats 74 i ranking av unga lärosäten

Örebro universitet hamnar på plats 74 i Times Higher Educations rankning av världens främsta universitet under 50 år. Det är framför allt hög kvalitet i forskningen och vetenskapliga citeringar som ligger bakom placeringen.

– Forskning och citeringar är prioriterade mål i vår strategi. Därför är det glädjande att vi är starka inom det, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet

Citeringar innebär att forskare runt om i världen hänvisar till forskning utförd vid Örebro universitet i sina vetenskapliga artiklar.

– Om vi enbart tittar på indikatorn citeringar i rankningen hamnar Örebro universitet på plats 35. Det är ett tecken på att vår forskning har internationellt genomslag, säger Johan Schnürer.

I år är det fler lärosäten på listan än tidigare, 40 procent fler, 351 mot förra årets 250. Dessutom har fler länder kommit med – 60 länder istället för förra årets 55. Förra året var Örebro universitet på plats 62 och i år hamnar universitetet alltså på plats 74.

– Med tanke på ökningen står vi oss bra i konkurrensen, säger Johan Schnürer.

källa/ foto: Örebro universitet