Örebro i topp när arkitekter säger sitt

Örebro kommun får andra pris som Sveriges arkitekturkommun. Det offentliggjordes av Sveriges arkitekter på ett seminarium i Almedalen.

Utmärkelsen Årets arkitekturkommun utgörs av två olika delar. En del är ett index som bygger på enkätsvar från Sveriges arkitektkår, som bedömt hur bra kommunen arbetar med arkitektur. Den andra delen är offentlig statistik som värderar kommunerna utifrån förmågan att planera byggande i relation till bostadsbehovet.

Örebro kommun får andra pris som Sveriges arkitekturkommun 2019. Tidigare har Örebro kommun vunnit första pris 2017 och tredje pris 2018.

– Det faktum att vi står på prispallen för tredje året i rad innebär att vi betraktas som en av Sveriges ledande arkitekturkommuner bland landets 290 kommuner. I Örebro finns en strategi för arkitektur och byggande som tydligt beskriver vilken utveckling vi vill ha i Örebro, både i staden och på landsbygden. Det skapar förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete mellan tjänstemän och politiker, som arbetar nära varandra för att Örebro ska vara en attraktiv stad att både leva, bo och etablera sig i, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad.

– Att vi får en hög placering igen tror jag handlar om vårt fokus på helhetsperspektiv när det gäller arkitektur och byggande, säger Peder Hallkvist, stadsarkitekt. Det är byggnaderna, de publika platserna och naturen som tillsammans ska göra Örebro till en bra plats att leva på. Och det perspektivet behövs för att få kommunens delar att sitta ihop bättre. Jag tror också det handlar om våra samarbetsformer och att vi ständigt skruvar på våra processer för att hitta nya sätt att lösa problem och höja kvaliteten på det som byggs.

,