Dagens Örebropratare: Johanna Björklund

Dagens Örebropratare heter Johanna Björklund. Som programansvarig för Måltidsekologprogrammet vid Örebro Universitet anser Johanna Björklund att det är en självklarhet att leva som man lär. Därmed inte sagt att det är enkelt. Ännu.

foto: Örebro universitet