Den näst kallaste veckan på 23 år

I vecka 27 uppmättes en medeltemperatur på 14,2 grader vid Örebro Flygplats mätstation. Det gör veckan till den näst kallaste sedan 1996, 3,2 grader under snittet på 17,4.

Mätningarna vid Örebro Flygplats startade år 1996. Den varmaste vecka 27 noterades år 2001 med en medeltemperatur på 21,7 grader, den kallaste år 1996 med 12,4 grader.