Örebro under snittet för installation av solkraft

Svensk Solenergi rankar årligen Sveriges 290 kommuner utifrån installation av solceller i relation till antalet invånare i ”Solcellstoppen”. Örebro kommun hamnar för 2018 på plats 185, och tappar 18 platser jämfört med förra året. Heby kommun har mest installerad effekt per invånare, 205 W. Rikssnittet ligger på 40,3 W, medan Örebro ligger på 29,2 W per person.

– Intresset för att installera solceller bara ökar i Sverige. De vanligaste skälen är att långsiktigt sänka sina energikostnader samt en vilja att bidra till förnybar elproduktion i Sverige för att tackla klimatförändringar, säger Johan Lindahl, talesperson för branschorganisationen Svensk Solenergi.

Under bara 2018 installerades det 10 200 nya solcellsanläggningar i Sverige, vilket ledde till att det vid årsskiftet fanns totalt 25 500 anläggningar. Av dessa fanns vid årsskiftet 267 stycken i Örebro kommun.

– För att öka solelens andel av Sveriges energimix är det viktigt att lagstiftningen förenklas ytterligare. Vi ser gärna att det energi-ROT-avdrag, som föreslagits i både utredningar och från politiskt håll, ersätter dagens solcellsstöd så snart som möjligt, säger Johan Lindahl.

,