Försäljningen av småhus ökar i länet

Antalet sålda småhus ökade under årets andra kvartal jämfört med samma period i fjol.

Antalet sålda småhus ökade totalt sett i landet med fem procent. Siffran för Örebro län är sju procent, från 450 sålda under perioden i fjol till 480 i år. Det visar siffror från Lantmäteriet som ansvarar för det nationella fastighetsregistret. Totalt såldes 13 160 småhus under det andra kvartalet i år vilket kan jämföras med 12 482 sålda småhus under andra kvartalet 2018.

– Siffrorna visar en uppgång med antalet försäljningar för kvartal 2 2019 jämfört med samma period föregående år. Under andra kvartalet 2018 var omsättningen låg beroende på införandet av det andra amorteringskravet i mars 2018 vilket gjorde att många gjorde klar sina affärer innan införandet av detta, säger Johan Bäckström, chef för Fastighetsekonomi på Lantmäteriet.

källa: Lantmäteriet

,