Musiktidning har egen scen på Live at Heart

En av Sveriges största musiktidningar, GAFFA, inleder i år ett samarbete med Live at Heart och kommer att presentera en egen scen under festivalen. Totalt kommer åtta akter att uppträda och det blir en blandning av olika genres.

”Att GAFFA ska bli en del av Live at Heart känns otroligt kul! Det senaste året har vi arbetat mycket med att komma närmre våra läsare, likaså artister som inte riktigt har slagit igenom ännu. Jag anser att Live at Heart är ett av Sveriges bästa forum för att ta oss längre med tidigare nämnt mål och just därför så hoppas vi på ett långvarigt samarbete och att vi får en närmre relation till Örebro i stort” säger Emil Agrell, mediekonsult på GAFFA.