Fler ramper för rullstol vid badplatser

Örebro kommun har denna säsong utökat antalet tillgänglighetsramper på Örebro kommuns badplatser. Sedan tidigare finns badramper i Hampetorp, Ässundet och Alnängsbadet. Nu finns ramp för rullstol även vid Ånnabosjön i Ånnaboda och vid Lögardammen i Latorp. 

Medel för investeringen av ramperna har tilldelats av det kommunala tillgänglighetsrådet.

källa: Örebro kommun