Vill att regnbågsflaggorna hissas under “nya” Pride

Sedan ett par veckor tillbaka står det klart att RFSL Örebro, ABF Örebro och Örebro Rättighetscenter kommer arrangera årets upplaga av Pride. Som en del i detta uppmanas nu örebroare, både i det privata och i näringslivet att hissa regnbågsflaggan den 24 augusti.

“Pride är så mycket mer än det som sker under festivalen och är i grunden upprop för mänskliga rättigheter och inkludering”, skriver arrangören.

-Regnbågsflaggan är positiv och upplyftande, en symbol för att man är välkomnad och trygg där den hissas. Jag hoppas se hela Örebro i regnbågsfärger, för att Pride ska genomsyras av känslan att detta är en stad för alla, säger Tindra Svanberg, ordförande RFSL Örebro.

“Tillsammans kommer Pride synas i hela kommunen och inte bara i kommunens kärna. Vi har ett gemensamt ansvar för att arbeta med inkludering och representation och behöver därför vara stolta över hur långt vi har kommit men också medvetandegöra den väg vi har kvar att gå. Det är nu 50 år sedan Stonewallupproren skedde och det är ofta det man ser som startskottet för det vi idag kallar Pride. Den 24:e augusti är startskottet för festivalen och den kommer få växa fram tillsammans med örebroarna”, fortsätter arrangören.

-Vi har förhoppningar på att medborgare, föreningar och företag runt om i hela kommunen hissar regnbågsflaggan denna dag.