Ekologiska odlingar ökar kraftigt i länet

Den ekologiskt odlade jordbruksmarken i Örebro län har ökat med 82 procent, motsvarande11 031 hektar jordbruksmark, under de senaste tio åren. Det visar siffror från Jordbruksverket. KRAV-certifierade gårdar står för större delen av den ekologiskt brukade jorden.

– Det här är en positiv utveckling eftersom konsumenterna i hög grad efterfrågar livsmedel som är producerade med god djurvälfärd, begränsad klimatpåverkan, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och som bidrar till ökad biologisk mångfald, säger Jonas Carlberg, affärsområdeschef lantbruk på KRAV.

Förra året brukades 24 549 hektar av jordbruksmarken i Örebro län ekologiskt, motsvarande 21,9procent. År 2009 var siffran 13 518 hektar, vilket innebär en ökning med 81,6 procent under de senaste tio åren.

I Sverige som helhet har den ekologiskt odlade jordbruksmarken ökat med 58,2 procent under samma period. År 2018 brukades totalt 609 104 hektar av den svenska jordbruksmarken ekologiskt, motsvarande 20,2 procent. Regeringens mål är att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030.

källa: KRAV