En av de varmaste veckorna sedan 1996

I vecka 30 uppmättes en medeltemperatur på 22 grader vid Örebro Flygplats mätstation. Det gör veckan till den tredje varmaste sedan 1996, 3,5 grader över snittet på 18,5.

Örebro Flygplats var därmed även den mätstation i länet som uppmätte den högsta medeltemperaturen i vecka 30. Lägst temperatur hade Ställdalen med 20,3 grader.

Mätningarna vid Örebro Flygplats startade år 1996. Den varmaste vecka 30 noterades år 2018 med en medeltemperatur på 23,8 grader, den kallaste år 2000 med 15,1 grader.