Forskningspengar till Activa – nya samarbetsformer mellan hälso- och sjukvården och civilsamhället

I mycket hård konkurrens och med högsta betyg har Region Örebro län och Stiftelsen Activa beviljats medel ur EU:s ramforskningsprogram, Horisont 2020.Projektet, som kallas Cherries, löper under tre år med start vid årsskiftet. Det ska arbeta fram nya samarbetsformer mellan hälso- och sjukvården och civilsamhället, med fokus på västra länsdelen i Örebro län.

– Vi behöver arbeta fram nya samarbetsformer mellan hälso- och sjukvården och civilsamhället för att resurserna ska räcka bättre i framtiden, säger Märtha Lundkvist, biträdande områdeschef, närsjukvård väster.

– Det finns inget som värnar om människors hälsa och ekonomiska resurser bättre än ett väl fungerande förebyggande arbete. Min förhoppning är att det här projektet ska hitta vägar för att förbättra det arbetet, fortsätter Märtha.

I projektet ingår 12 organisationer (universitet, forskningsorganisationer, företag, civilsamhällesorganisationer, sjukhus, innovationscentra och regionala myndigheter) från sju europeiska länder (Österrike, Italien, Holland, Spanien, Cypern, Belgien och Sverige). Det leds av Centrum för sociala innovationer i Wien.

Projektet utgår ifrån hur hälso- och sjukvården på ett mer innovativt sätt kan bidra till att hantera konsekvenserna av lokala och regionala samhällsutmaningar. I Örebro län kommer ett särskilt fokus att vara de nya innovativa samverkansformer som håller på att växa fram mellan civilsamhället och hälso- och sjukvården i västra länsdelen som bl.a. syftar till att minska utanförskap hos individer och grupper.

Den totala projektbudgeten ligger på 1 997 375 euro. För länets del betyder det 234 250 euro för Region Örebro län samt 103 750 euro för Stiftelsen Activa.

källa: Region Örebro län