Forskningspengar till Activa – nya samarbetsformer mellan hälso- och sjukvården och civilsamhället

I mycket hård konkurrens och med högsta betyg har Region Örebro län och Stiftelsen Activa beviljats medel ur EU:s ramforskningsprogram, Horisont 2020.Projektet, som kallas Cherries, löper under tre år med start vid årsskiftet. Det ska arbeta fram nya samarbetsformer mellan hälso- och sjukvården och civilsamhället, med fokus på västra länsdelen i Örebro län. – Vi … Fortsätt läsa Forskningspengar till Activa – nya samarbetsformer mellan hälso- och sjukvården och civilsamhället