Fler jobb inom servicesektorn – 17 000 har fått RUT-jobb utfört

Rut-avdraget ökar med 16 procent i landet som helhet jämfört med samma månad förra året, visar nya siffror från Skatteverket. Bara i Örebro län har cirka 17 200 personer begärt avdrag hittills i år. Det skapar nya jobb i hemservicebranschen, där 3 av 4 företag uppger att de kommer nyanställa till följd av höjningen av rut-avdraget.
Rut-avdraget ökar med 16 procent jämfört med samma månad förra året sett till kronor som utbetalats. Det visar nya siffror från Skatteverket. Den 1 juli höjdes taket för rut-avdraget från 25 000 till 50 000 kronor. Det ökade intresset märks både i statistiken och hos företagen. I Örebro län har cirka 17 200 personer använt sig av rut-avdraget under årets första sju månader. Under hela 2018 använde sig 24 400 boende i Örebro län av avdraget. Totalt har boende i Örebro län begärt avdrag för nästan 60 miljoner kronor hittills i år. För helåret 2018 var siffran nästan 97 miljoner kronor. 
,