På söndag återinvigs Varbergaskogen och Voxparken på väster

Varbergaskogen och Voxparken har utvecklats som delar i arbetet med att skapa attraktiva mötesplatser och utvecklade grönområden. På söndag mellan 12-15 invigs parken med tal, aktiviteter och arrangemang för hela familjen.

-Det är väldigt många människor som bor i anslutning till Varbergaskogen. Varbergaskogen är ett viktigt nav i området som på många sätt varit underutnyttjad. Vi har nu ökat tryggheten med förbättrad belysning och mjukare övergång mellan parker och skogen men framför allt har vi utvecklat flera olika platser med fokus på möten och rörelse i alla åldrar säger Ullis Sandberg (S), Ordförande för programnämnd Samhällsbyggnad

Utvecklingen har skett på flera platser, mot VOX-parken finns nu en tarzandjungel för utmanande lek och rörelse för många åldrar samt en låghöjdsbana med syfte att leken skall flöda mellan skog och park. Mot militärförråden har redskap för träning tagits fram, med fokus mot crossfit och parkour. Vid skogsbrynsplatser har i samverkan med förskolan nya naturlekar tagit form. Mot Oxhagen finns nu Myrans lekplats med fler sittplatser. Groddammen har stärkts för utflyktsmål, mellan dammen och Vox-parken finns nu en sagoslinga. Runt Varbergaskogen har belysningen i motionsspåret förbättrats och nya stigar tagits fram.

-Varbergaskogen kunde tidigare uppfattas som instängd och inte så inbjudande. Nu har man gallrat så att övergången mellan park och skog ska kännas mer öppen och på så sätt mer välkomnande. Förhoppningen är att platsen ska bli välanvänd och på ett naturligt sätt knyta samman bostadsområden. Det känns också värdefullt att parken och skogen har utvecklats i dialog med närliggande förskolor, Hagaskolan, familjecentralen och naturguider för att nämna några, säger Linda Larsson (C), vice ordförande för programnämnd Samhällsbyggnad

Utvecklingen av Varbergaskogen är ett samarbetsprojekt inom kommunen mellan Naturvården, Kultur och fritid och Parkenheten. Det har föregåtts av dialog med flera aktörer, bland annat fritidsgården i Varberga och Örebro Läns Idrottsförbund. Projektet har delvis finansierats med medel från Boverket. 

-Det känns väldigt roligt att vi kan inviga ännu en mötesplats där lek, möten och rekreation är så framträdande.  Gränsöverskridande platser och naturmiljöer är oerhört viktiga och vår förhoppning är att dessa platser ska vara utflyktsmål för alla örebroare och ge människor ökad livskvalité och en meningsfull fritid, säger David Gelinder (KD) presidieledamot Programnämnd Samhällsbyggnad.

källa: Örebro kommun