Moderaterna: “Sälj Kulturkvarteret”

“Det är budgettider i Örebro kommun. De ekonomiska förutsättningarna för 2020 måste anpassas i en tid där den ekonomiska tillväxten på sikt minskar. Kommunen måste återgå till sitt kärnuppdrag och prioritera skola, vård, omsorg och trygghet.

Örebro kommun måste se det faktum att en lågkonjunktur är på intågande och då krävs det tuffa ekonomiska beslut. Kommunen måste prioritera rätt inför de tuffa tider som kommer och återgå till kärnuppdraget.

Örebro kommun har idag en stor organisation. En genomlysning av hela organisationen är av största vikt då nämnderna beräknas göra ett underskott på ca 230 miljoner kronor.Vi behöver se över vilka uppdrag politiken skapat och där göra ett urval, Dessutom behöver vi genomlysa kommunens organisation för att göra rätt prioriteringar.

Vi föreslår att kommunen säljer Kulturkvarteret till en ansvarsfull aktör. För att en ny aktör rådighet över byggnationen ser vi gärna att processen inleds så snart som möjligt.

Anders Åhrlin (M), oppositionsråd i Örebro.

arkivbild