Regionen ska spara 100 miljoner på administrationen

Den administrativa delen av Region Örebro läns verksamhet ska sänka sina kostnader med 100 miljoner kronor till år 2021. Åtgärderna för detta beslutades av regionstyrelsen vid dagens sammanträde.

Sedan tidigare har Region Örebro läns nämnder fått i uppdrag att upprätta och genomföra ekonomiska handlingsplaner för en ekonomi i balans. Men det, menar regionstyrelsen, är inte nog om organisationen ska få rätsida på ekonomin. Därför fattade regionstyrelsen i dag beslut om kostnadsreducerande åtgärder motsvarande 10 procent av kostnaderna inom ledning och styrning, administration samt andra stödverksamheter, vilket motsvarar 100 miljoner kronor.

– Regionen har haft en negativ resultatutveckling under en tid, och ska vi klara de utmaningar som väntar oss som organisation måste vi nu vidta åtgärder. Sedan tidigare jobbar hälso- och sjukvården och övriga förvaltningar med handlingsplaner för en ekonomi i balans, och nu måste administration göra det samma. Ska vi vända utvecklingen krävs att vi alla tar krafttag, och under de kommande åren genomför åtgärder som faktiskt sänker kostnaderna, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

källa: Region Örebro län

,