Då kommer Björn Ulvaeus till Örebro

I samband med näringslivseventet Utsikt 2019 gästar Björn Ulvaeus Örebro och Creative House. De lanserar i och med besöket av ABBA-medlemmen en ny kanal för att sprida tankar, idéer och inspiration kring entreprenörskap och företagande. “Vi gör det i form av scenframföranden där en framgångsrik entreprenör åt gången får berätta sin historia och dela med sig av sina erfarenheter. Fritt från hjärtat, manusbundet eller i form av en intervju”, skriver Creative House i en information.

-TALKS är vårt initiativ för att få högprofilerade gäster till Örebro, som kan inspirera med sina erfarenheter och berättelser. Under premiären tar vi del av Björn Ulvaeus enorma drivkraft och nyfikenhet; hela vägen från ABBA till Session, säger initiativtagaren Niclas Molinder.

-Vi kommer att få ta del av Björns personliga berättelser, anekdoter och insikter från en av Sveriges internationellt mest kända personligheter. 

Utsikt 2019 genomförs den 10 oktober.