Här byggs förskola och äldreboende i samma hus

Villa Väster Park är ett nytt äldreboende med en förskola i bottenplan beläget strax öster om Trängens IP. Det är fastighetsbolaget Carlsson & Åqvist som bygger huset i samverkan med hyresgäster och företaget Vardaga. Äldreboendet kommer att drivas av Vardaga, med plats för 80 boende och förskolan kommer att drivas av Helianthus förskolor, med plats för drygt 70 barn. 

Källa/ illustration: Carlsson & Åqvist

,