Här är länsmuseets satsningar i höst

Med två stora satsningar möter Örebro läns museum hösten 2019. Den ena är utställningen Möjligheternas spegel Sinnenas begär som öppnar på Örebro slott den 5 oktober. Den andra är ett pedagogiskt program med namnet Sensationella gravfynd från plaståldern – en framtidsexpedition. Gemensamt för båda är att de vill få besökarna att reflektera kring konsumtionssamhället mekanismer och människans möjligheter att välja ett annat levnadssätt som är i balans med planetens gränser.

“Om mänskligheten ska överleva behövs inte bara nödvändiga förändringar i samhället utan också en genomgripande förändring av människans livsattityder och förhållningssätt. Museet vill därför öka förståelsen för kulturell hållbarhet. Kulturell hållbarhet söker efter kunskap om och perspektiv på människans inre drivkrafter och mentala förmågor. Genom att ha perspektiv på vår historia kan vi förändra vår framtid. Genom att belysa människans roll och drivkrafter då och nu vill museet knyta an till pågående klimat- och hållbarhetsdiskussioner”, skriver länsmuseet i en information.

Båda satsningarna firas in den 5 oktober. Först blir det en invigning på Örebro slott av Möjligheternas Spegel, Sinnenas begär. Landshövding Maria Larsson inviger och Einar Lyth från Bernadottesamfundet medverkar. Poeter från Pennybridge Poetry framför personliga tolkningar kring konsumtion, kulturell hållbarhet och utställningarnas innehåll. Delar av Sensationella gravfynd från plaståldern – en framtidsexpedition visas samtidigt framför slottet.

källa: Örebro län museum