Ett Mirakel blir kvar efter årets OpenArt – kommunen köper konstverket

Nu är det klart vilket konstverk som blir kvar i Örebro kommun. Kommunen investerar i ”Mirakel” av Santiago Mostyn. Ljuskonstverket kommer att få en ny placering som kommer att bestämmas senare under 2019.

Ett konstverk som har möjlighet att vara bestående ska kunna få finnas kvar i Örebro. Den här gången har, med hjälp av Open Art, konstverket Mirakel valts ut av samverkansrådet för offentlig konst med representanter från olika samhällsbyggnadsfunktioner i kommunen. Investeringsmedel finns avsatt och konstverket kommer att ingå i Konsthallens konstsamling. Konsthallen har erfarenhet av att arbeta med verk i neon och det utgör ett spännande komplement till redan befintliga verk.

Mostyns verk är lika mycket ett påstående som svävar i stadsrummet som det är en fråga: Är mirakel möjligt, eller skapar vi dem själva genom att tillsammans förändra något? Här finns inget svar egentligen, bara ett ord som långsamt lösgör olika saker inom oss beroende på livserfarenheter. Vad betyder ordet mirakel i vår tid?

Konstverket Santiago Mostyns verk “Mirakel” består av ordet i vitt neon. Med belysning tänker juryn att verket kommer att få en ny betydelse under mörka halvåret.

Juryns motivering
Santiago Mostyns verk “Mirakel”. Det är ett laddat ord och heter samma sak på många olika språk, men med olika innebörd för olika individer. Ett syfte med konst är att beröra oss på olika sätt och väcka frågor. Det här verket ställer verkligen frågor om vad är ett mirakel och hur är det att uppleva det.

Verket sticker ut men ändå har möjlighet att få en placering i staden. Verket kan placeras på många olika ställen, både inne och ute. Att det också har en funktion i form av belysnigna skapar upplevelse även under kvällar och när det är mörkt på vintern. I egenskap av ljuskälla agerar verket också trygghetsskapande och fyller fler funktioner än rent estetiska.

– Santiago Mostybn är en oerhört intressant konstnär som är en viktig samtida röst säger Anna-Karin Wulgué, konsthallschef. 

– Mirakel sker hela tiden, ibland behöver vi stanna upp för att se dem, komma ihåg dem eller hoppas på dem. Det här konstverket kan kanske hjälpa oss med det. Det blir ett intressant inslag i stadslivet under dygnets alla timmar i Örebro, säger Anne Hernandez Pettersson, stadsmiljöstrateg.

Jurygruppen från Örebro kommun består av:
Anne Hernandez Pettersson, stadsmiljöstrateg, Stadsbyggnad
Anna-Karin Wulgué, konsthallschef, Örebro Konsthall
Johan Norling, konstintendent, Örebro Konsthall
Peder Hallkvist, stadsarkitekt, Stadsbyggnad
Erica Ek, stadsantikvarie, Stadsbyggnad
Tina Andersson, landskapsarkitekt, Stadsbyggnad
Magnus Carlberg, parkchef, Tekniska förvaltningen

källa/ foto: Örebro kommun/ Peder Hallkvist