Nu ska ängar mitt i sta´n slås med lie

Nu drar årets lieslåtter igång på Örebros urbana blomsterängar, det vill säga grönytor mitt i sta´n. Den 4 september klockan 9.00 är det slåtter på ängen vid Strömstaregatan i Oxhagen.N

“Slåtter av blomsterängar är en viktig del av Örebro kommuns arbete med mer blommande parker. Under hösten kommer även en miljon nya blomsterlökar att planteras i flera parker, och helt nya ängar skapas. När vi i en enkät frågade örebroarna vad de tycker om kommunens park- och naturområden var ”fler blommor” ett av de vanligaste önskemålen. Mer blommor är också ett av målen i kommunens nya Grönstrategi. Under parollen ”Fjärilens landskap” kommer park- och naturvårdsenheterna att restaurera och nyanlägga både traditionella slåtterängar och andra urbana ängsmarker”, skriver kommunen i en information.

“Det finns ett starkt miljöskäl bakom satsningen. Cirka 99 procent av alla ängar som fanns i Sverige för 150 år sedan är försvunna idag. Och humlor, bin, och fjärilar har allt svårare att överleva i vårt rationellt brukade landskap. Men när livsmiljöerna försvinner i odlingslandskapet får fjärilarna flytta in till stan. Örebro kommun har fått naturvårdsbidrag från Länsstyrelsen för att restaurera ängar, och även bidrag från Boverket för att anlägga nya ängar och andra blommande miljöer. Längs Karlsgatan kommer bland annat tusentals vårblommande krokus och narcisser planteras. I Björkhaga, Lillån och Adolfsberg pågår arbete med att nyskapa slåtterängar med traditionell ängsflora, medan det till exempel i Tjäderleken anläggs mer prunkande högörtsängar med mer exotiska inslag. Det här är steg i en långsiktig satsning för en blommande kommun.”

källa/ foto: Örebro kommun