Planerar för 8 000-10 000 nya bostäder i kommunen

Örebro kommun beräknar att det inom en tioårsperiod kommer att behövas byggas ytterligare 8 000 till 10 000 nya bostäder. Därför antar Örebro kommun en ny bostadsförsörjningsplan för att rusta för framtida utmaningar på bostadsmarknaden. 

-Tack vare att Örebro kommun är en av de kommuner som haft den största byggtakten i landet har vi kunnat nå en bostadsförsörjning som närmar sig balans samtidigt som bostadsbristen fortsätter breda ut sig över stora delar av landet. Nu måste vi fortsätta att skapa förutsättningar för bostäder som människor har råd att bo i. Främst ser vi ett behov av små och stora lägenheter med en hyra som inte bara de resursstarkaste har råd med, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad. 

Under 2018 har det skett stora tillskott i planreserven som ger förutsättningar för fortsatt goda tillskott av bostäder kommande år.  

-Det är viktigt att bostadsbyggandet får en geografisk spridning i hela Örebro kommun för att såväl stad som landsbygd ska bli livskraftig, säger Linda Larsson (C), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 

källa: Örebro kommun

,