Teaterplan ska byggas om – blir en grönskande och livfull mötesplats för alla

“Teaterplan har länge varit eftersatt och de senaste 20 åren har vi endast gjort mindre insatser. 2010 övergick stora delar av torget från att vara kvartersmark och tillhöra teatern till att bli allmän platsmark Torg. Det innebär att platsen officiellt blev öppen för allmänheten och kommunen fick ansvar för att rusta upp och utveckla torget. Senare i höst presenterar vi visionen för Teaterplan mer i detalj”, skriver kommunen i en information.

– I en trygghetsanalys rekommenderar Brottförebyggande rådet att vi bygger om och utvecklar Teaterplan för att öka tryggheten i området. Idag upplevs Teaterplan som ödslig och används inte, trots platsens stora potential med centralt läge, närhet till vatten och vackra byggnader och utsikter, säger Tina Andersson, landskapsarkitekt på Stadsbyggnad.

Kommunen skapar ett tryggare och mer tillgängligt område genom att bygga om Teaterplan till en grönskande och livfull mötesplats för alla. Första steget är att byta vattenledningen i området.

källa/ illustration: Örebro kommun

,