AI i fler utbildningar på universitetet – professor Amy Loutfi blir vicerektor

Örebro universitets satsning på artificiell intelligens, AI, ska märkas även i andra utbildningar, andra discipliner, näringslivet och offentlig sektor. Därför blir nu professor Amy Loutfi vicerektor med uppgift att sprida kunskaper från området.

– AI-området är något som kommer att förändra hela samhället, våra utbildningar och vårt arbetsliv, säger Örebro universitets rektor Johan Schnürer.

Från och med september börjar professor Amy Loutfi sin nya tjänst som vicerektor. Hon får i uppgift att hitta möjliga samarbeten med både offentlig sektor och näringslivet. Men ett viktigt uppdrag blir också att få med AI även i utbildningar där det inte finns i dag.

– Jag kommer att titta närmare på hur jag kan arbeta för hela universitetet och för våra andra ämnesområden, säger Amy Loutfi.

AI-forskarna arbetar redan idag med många olika områden som kan få stor betydelse både för framtida utbildningar och för arbetslivet. Till exempel undersöks samspelet mellan människor och AI inom vård och omsorg i en särskild forskningslägenhet i Örebro. I universitetets labb testkörs robotar och AI-lösningar som kan underlätta verksamheten och höja säkerheten hos företag. Arbete pågår också med att ta fram digitala tvillingar av flera olika stadsmiljöer i Örebro, där exakta 3D-kopior av byggnader byggs upp digitalt. Det betyder att det framöver bland annat ska gå att identifiera fel i husen på distans.

källa/ foto: Örebro universitet