Futurum erbjuder personal kurs i teckenspråk – “bli en attraktiv och jämställd arbetsplats”

Som ett led i att bli en attraktiv och jämställd arbetsplats erbjuder Futurum Fastigheter en nybörjarkurs i teckenspråk för arbetsledare, teamledare och personalavdelning.

Arbetet på avdelningen Yttre skötsel på Futurum Fastigheter är varierande, flexibelt och kräver ständig kommunikation kring arbetsuppgifter, förflyttning, maskiner och så vidare. När bolaget under våren 2019 anställde en icke hörande medarbetare kom frågan om en teckenspråksutbildning upp. Med hjälp av bidrag från Omställningsfonden genomför nu Futurum kursen på arbetstid. Utbildningen sker i samarbete med Medborgarskolan i Örebro. Den pågår i 10 veckor med start den 10:e september. 

– Målet med utbildningen är att öppna upp för dialog mellan hörande och icke hörande medarbetare, både i arbetssituationer och på ett socialt plan. Det handlar om att göra sig förstådd och att förstå i ett enkelt samtal, säger Jeanette Hellnemo, personalchef.

källa: Futurum

,