Naturens Hus får ett “syskon” – öppnar servering på Stora Hjortstorps gård

Nu är det klart att företaget bakom Naturens hus öppnar servering i Stora Hjortstorps gård. -Det här är ytterligare ett exempel på det som örebroarna kanske är mest stolta över, nämligen att samtidigt som vi utvecklar nya naturreservat och ökar den biologiska mångfalden, så skapar vi nya och omtyckta besöksmål för örebroarna, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad. 

Redan mellan 14:e och 15:e september kommer Stora Hjortstorps gård att hålla öppet med smygpremiär med café och soppor. 

-Det känns otroligt roligt att kunna presentera satsningen på Hjortstorps gård. Det blir en naturlig utveckling för oss som redan har verksamhet i Naturens hus att vid ytterligare ett naturområde i Örebro få vara med att skapa en underbar mötesplats. Tanken är att under hösten och vintern ska köket och lokalerna rustas för att vi sedan i vår ska kunna öppna på riktigt med restaurangverksamhet och evenemang. Vi välkomnar gärna att besökare i helgen kommer med förslag på hur verksamheten kan se ut, säger Thomas Lyander som äger restaurang och konferensverksamheten i Naturens Hus tillsammans med Camilla Tejeda och Ylva Andersson. 

Sedan utvecklandet av Oset och Naturens hus har Örebro kommun jobbat aktivt för att samordna utbyggnaden av naturområden. Samtidigt som områdena är viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv för miljön kommer de Örebroare till gagn som lättillgängliga och attraktiva utflyktsmål. Under iordningställandet har dessutom personer som stått långt ifrån arbetsmarknaden fått delta via arbetspraktik. Detta har gett värdefulla arbetslivserfarenhet och för vissa en chans till fortsatt jobb hos de entreprenörer som varit med i arbetet. 

-Det är viktigt att vi jobbar med vår ekologiska hållbarhet och värnar våra ekosystemtjänster samtidigt som vi tillgängliggör naturen som har så många positiva effekter för folkhälsan, säger Linda Larsson (C), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.  

Munkatorp är ett vackert område med våtmark som renar grundvatten och hjälper till att säkerställa dricksvattenförsörjningen. Området är beläget på cykelavstånd från centrum i norra delen av staden där Elektroskandia etablerat sina lokaler. I samband med utbyggnaden av området har Stora Hjortstorps gård genomgått en upprustning för att kunna ta emot restauranggäster. Nu är det klart att det är företaget Vattenparkens café AB som redan har verksamheten vid Naturens Hus som kommer att sköta driften av Stora Hjortstorps gård. 

-Omgivningarna runt Stora Hjortstorps gård och Munkatorp är väldigt fina och kommer med sitt stadsnära läge blir ett populärt utflyktsmål för örebroare. Extra roligt är kommunens samarbete med Naturens hus och deras kunnande och erfarenhet att göra dessa fantastiska naturupplevelser till ännu bättre utflyktsmål, säger David Gelinder (KD), presidieledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 

källa/ foto: Örebro kommun

,