Universitetet inviger högskolepedagogiskt centrum

Örebro universitets satsning på högskolepedagogisk utveckling och forskning växer. På fredag klockan 12.30 invigs Högskolepedagogiskt centrum i Långhuset.

– Vårt uppdrag är att jobba strategiskt, strukturerat och systematiskt med högskolepedagogisk utveckling och forskning för att öka den pedagogiska medvetenheten bland lärare och forskare här på Örebro universitet. Målet är en hög kvalitet på våra utbildningar, säger Kristin Ewins, som är föreståndare för Högskolepedagogiskt centrum.

Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande, PIL, har funnits vid Örebro universitet sedan 2013. Nu byter PIL namn till Högskolepedagogiskt centrum. Kristin Ewins ser namnbytet som ett naturligt steg i takt med att verksamheten har vuxit, och hoppas också att det nya namnet bättre ska spegla att fokus ligger på just högskolepedagogik.

Här arbetar förutom en föreståndare och administrativ personal fem pedagogiska utvecklare med inriktning mot digitalt lärande och hållbar utveckling, tio lektorer som delar sin tid mellan högskolepedagogisk forskning och undervisning, och en internationell gästprofessor.

– Här ingår både högskolepedagogisk forskning och praktiskt högskolepedagogiskt arbete som vi gör tillsammans med lärarna ute på alla institutioner. Vi har hittat ett gott samarbete som vi är mycket stolta över.

källa/ foto: Örebro universitet

,