Futurum planerar för blommande miljöer – nu ska 4 880 lökar i marken

I dagarna anlände 4 880 lökar till Futurums avdelning för yttre skötsel. De ska planteras vid skolor och förskolor under september och oktober, för att blomma till våren 2020. Det primära syftet med planteringarna är att skapa en ökad biologisk mångfald, men även att glädja barn och föräldrar vid våra fastigheter. 

– Vi har aldrig planterat såhär mycket lök tidigare. Tanken är att vi ska fortsätta plantera lökar på några förskolor varje år, och om det här är en rimlig mängd kommer vi att budgetera för detta även nästa år. Resultatet av årets beställning ser vi ju först till våren, säger Victoria Stensson, arbetsledare på Yttre skötsel.

källa: Futurum

,