Kommun sparar på färdtjänsten – tar bort högkostnadstaket och flextrafiken försvinner

Örebro kommun ska spara på färdtjänsten. Under flera år har färdtjänsten överskridit budget till att nu ligga mer än 50 procent över tilldelad ram. Att få ett tillskott från övriga delar i kommunen är i dagsläget inte rimligt, menar ansvariga på Örebro kommun

Örebro kommun är ensamma om i länet att ha ett högkostnadstak för färdtjänsten. Det innebär att resenärer betalar 40 kronor för de 16 första resorna i månaden och sedan åker de gratis.

Att ta bort högkostnadstaket, beräknas spara mellan fyra och sex miljoner kronor om året. De pengarna som sparas kommer användas för att öka utrymmet i budgeten för den grundläggande färdtjänsten.

De resenärer som är beviljade arbetsresor påverkas inte av beslutet.

– De som reser med färdtjänst mer än 16 resor i månaden kommer få ökade kostnader eftersom högkostnadstaket tas bort. För de som beviljats arbetsresa finns fortfarande ett högkostnadsskydd, vi tycker det är viktigt att människor har möjlighet transportera sig till och från jobbet, säger Linda Larsson (C) vice ordförande i programnämnd samhällsbyggnad.

Örebro kommun kommer också att ta bort flextrafiken som varit ett komplement till den ordinarie busstrafiken som regionen har ansvar för.

Dessutom tas taxesubventioner på kollektivtrafiken bort. Som det är nu betalar Örebro kommun en taxesubvention till regionen för resor med länstrafiken inom Örebro kommun. Det innebär att de längsta resorna inom Örebro kommun kommer att få något höjda avgifter.

– Vi beslutar att säga upp avtalet om flextrafiken samt att ta bort den subvention på kollektivtrafiken som Örebro kommun betalar regionen för. Pengarna kommer föras över till färdtjänstbudgeten så vi tillför medel där behoven är som störst och regionen får därmed också ansvar för kollektivtrafikens alla delar, säger David Gelinder (KD) presidieledamot i programnämnd samhällsbyggnad.

källa: Örebro kommun

,